top of page
  • Forfatters billedeAdmin

1 medlem til DCCG.dk’s bestyrelse søges

En repræsentant fra Region Hovedstaden søges som ordinært medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt. Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk’s Formand ex officio: Lene H. Iversen, email: lene.h.iversen@dadlnet.dk Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi. Udpegning gælder for en 3 års periode.Ansøgningsfristen er fredag d. 1. oktober 2022.Kommentarer


bottom of page