olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Årsmødevejledninger o.m.a.

Her finder du vejledninger til abstracts og posters ved årsmøder. 

Abstracts og posters ved Dansk Kirurgisk
Selskabs årsmøde

 

FRIE FOREDRAG/POSTERS

DKS indkalder hvert år abstracts til foredrag og poster konkurrence. Foredraget må højst vare 7 min. efterfulgt af højst 3 min diskussion.

 

De foredrag, der ikke optages til mundtlig præsentation, kan præsenteres som poster. Udvalgte postere skal præsenteres med et
slide oralt i 2 min.

 

Postere udstilles i forbindelse med årsmødet.

 

Præsentation af foredrag eller poster forudsætter tilmelding til årsmødet på selskabets hjemmeside.

 

Liste med accepterede foredrag/postere/abstracts kan findes på www.danskkirurgiskselskab.dk 1-2 uger før årsmødet. Ved afslutningen af årsmødet belønnes de fire bedste foredrag/posters med en pris.

Abstractvejledning

Abstracts udformes svarende til Ugeskriftets vejledning med:

 • titel

 • forfattere

 • afdeling

 • baggrund

 • metode

 • resultater

 • konklusion

 

OBS:

 • A4 format

 • enkelt linieafstand

 • max. 2.500 karakterer inklusive mellemrum.

 • Typografi: Calibri - størrelse 11.

 • Titel – fede typer.

 • Forfattere og afdelinger – kursiv

 • Tekst – almindelig type, men overskrifter (baggrund, metode, resultater og konklusion) fede typer.

 

Ved fremsendelse:

Angiv hvilket fagområde præsentationen skal indgå i. Den fremsendte fil skal være døbt med navn på abstract.

 

Dansk Kirurgisk Selskab anvender en digital formular til indsendelse og bedømmelse af abstract. Du vil blive guidet igennem i forhold til korrekt format samt navn på dit abstract. Link til upload af abstract lægges normalt på hjemmesiden i løbet af juni måned med deadline for fremsendelse medio september. Indkaldelse af abstracts fremsendes til selskabets medlemmer via mail og annonceres på hjemmesiden samt på Facebook og LinkedIn.

Postervejledning

 • Posters ophænges på posterboards.

 • Posteren bør have en bredde af 94 cm og en højde af 135 cm for at passe til posterboardet.

 • Posteren skal være ophængt på første dag for årsmødet (typisk torsdag) senest kl. 10.00 og skal være nedtaget igen sidste dag (typisk fredag) senest kl. 17.00. Glemte postere opbevares ikke.

 • Såfremt man har svært ved at nå opsætningen af posteren kan man aflevere den til sekretærerne. Du skal i så fald sikre dig, at din poste er tydeligt nummeret i forhold til posteroversigten på hjemmesiden.