top of page
olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Legater

Her finder du alle legater i forbindelse med Dansk Kirurgisk Selskab.

Schnohr's Fond

arrow-white.png

Overlæge, dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr´s Fond

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:

  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).

  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.

  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.

  • Forskningsrelevant studieophold i udlandet.

Der ydes IKKE støtte til:

 

  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt

  • Dyreeksperimentelle studier

  • Basal forskning

  • Ph.d. studieafgift

  • Kurser, kongresdeltagelse

 

Ansøgning

Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til:
 

Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg,

Bredgade 30,
1260 København K,

hww@henrikwedell.dk

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2022

bottom of page