Overlæge, dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr´s Fond

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:

• Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).

• Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.

• Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.

• Forskningsrelevant studieophold i udlandet..

Der ydes IKKE støtte til:

• Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt

• Dyreeksperimentelle studier

• Basal forskning

• Ph.d. studieafgift

• Kurser, kongresdeltagelse

 

Ansøgning

Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til: Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, Bredgade 30, 1260 København K, hww@henrikwedell.dk

Ansøgningsfrist: 4. november 2019

Ansøgningsfrist: 6. april 2020

 
 

Danske Kirurgers Organisations Legat  30.000 DKK

Danske Kirurgers Organisation (DKO)  har et legat på 30.000 kr. pr. år som uddeles ved DKO´s/DKS´s  Generalforsamling, som i år er d. 31.10 kl. 16.40 på Hotel Scandic. Det har til formål at støtte speciallæger i Kirurgi/Urologi eller læger som er på vej i en af disse hoveduddannelser, til videreuddannelse i bredeste forstand.

Forudsætningen for at kunne søge legatet er medlemskab af DKO (kontakt Pia Werner, Lægeforeningen for medlemskab).

Der kan søges til følgende formål:

  1. Deltagelse i kongres hvor man skal fremlægge egne resultater eller er medforfatter på et arbejde

  2. Deltagelse i indenlandske eller udenlandske kurser arrangeret af videnskabelige selskaber

  3. Deltagelse i klinisk arbejde ved besøg på en udenlandsk afdeling

  4. Deltagelse i videnskabeligt arbejde på et udenlandsk institut

  5. Støtte til færdiggørelse af Ph.d. – eller Doktor-afhandling.

Ansøgning

Udfyldt ansøgningsskema mailes til Formanden Jan Struckmann på følgende mail: JAS@struckmannsklinik.dk

Ansøgningsfrist er d. 15.10.2019.

Fredag d. 01.11,  kl. 08.00- 08.45 ved DKS årsmødet, sponsorerer DKO tillige en Gæsteforelæser : Professor Ian M. Gralnek,  der holder foredraget: Update of management of Upper and Lower GI bleeding. Sessionen ledes af Søren Meisner.

Læs mere om Årsmødet 2019

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab

YOUTUBE.png
LINKEDIN.png
FACE.png