top of page
olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Legater

Her finder du alle legater i forbindelse med Dansk Kirurgisk Selskab.

Schnohr's Fond

arrow-white.png

Olympus' rejselegat 2022

arrow-white.png

Olympus' rejselegat: Endoskopilegat til studieophold

Bliv modtager af Dansk Kirurgisk Selskabs og rejselegat på 25.000 kr.

Endoskopiudvalget under DSGH/DKS ønsker at støtte udviklingen inden for dansk gastrointestinal
endoskopi.  Vi uddeler derfor et årligt rejselegat på 25.000 kr.

 

Legatet er beregnet til et studieophold ved en udenlandsk endoskopienhed, efter eget ønske, med henblik på at opnå kendskab til nye endoskopiske teknikker til gavn for patienter i Danmark.
 

Så arbejder du med endoskopi, og kunne ovenstående lyde som noget for dig, så vil vi se frem til at modtage din ansøgning. For at kunne ansøge om legatet skal du være medlem af minimum et af selskaberne.
 

Rejselegatet er muliggjort via økonomisk støttefra Olympus Danmark A/S.

 

Overlæge, dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr´s Fond

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:

  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).

  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.

  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.

  • Forskningsrelevant studieophold i udlandet.

Der ydes IKKE støtte til:

 

  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt

  • Dyreeksperimentelle studier

  • Basal forskning

  • Ph.d. studieafgift

  • Kurser, kongresdeltagelse

 

Ansøgning

Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til:
 

Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg,

Bredgade 30,
1260 København K,

hww@henrikwedell.dk

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2022

bottom of page