top of page
olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Ledige stillinger

På denne side har vi samlet et overblik over Dansk Kirurgisk Selskabs jobopslag.

1 medlem til DCCG.dk’s bestyrelse søges

DCCG

Beskrivelse

En repræsentant fra Region Midtjylland søges som ordinært medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt.


Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk’s Formand ex officio: Lene H. Iversen, email:
lene.h.iversen@dadlnet.dk


Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen:
gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk


Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi. Udpegning gælder for en 3 års periode.

Ansøgningsfrist

Fredag
01-10-2022

Fellowship i avanceret endoskopi

Endoskopiafsnittet, Sjællands Universitetshospital 

Beskrivelse

Formål:

Uddannelse i avanceret endoskopi i et af 3 forløb. Efter endt fellowship vil den uddannelsessøgende læge have erhvervet et basalt kendskab til avanceret endoskopi, mhp videre uddannelse og udvikling i egen afdeling.

Målgruppe:

Speciallæge i kirurgi eller gastroenterologi/hepatologi.

Indhold:

Kursisten vil få et klinisk ophold på 3 mdr med hands-on træning i en af 3 forløb, nedre avanceret, øvre avanceret eller ERCP/EUS, tidsmæssig placering planlægges med kursisten.

1: Avanceret øvre endoskopi vil indeholde oplæring i gastroskopi, anlæggelse af PEG-sonde, andre sonder, banding, dilatation, stents og øvre ballonenteroskopi. 2: Koloskopi, EMR, dilatation, stent og kendskab til ESD 3: Simpel ERCP, kendskab til EUS

Formelle krav til opholdet:

Indsendelse af udfyldt ansøgningsskema. Der vil blive afholdt samtale med ansøgerene.
Hvis ansøger fortsat skal deltage i vagten i egen afdeling kræves min. 12 dage pr måned i endoskopiafsnittet. Aflønning i perioden sker ved egen afdeling, efter aftale med cheflægen på egen afdeling.

Ansøgningsfrist

Tirsdag
01.11.2022

1 medlem til DCCG.dk’s bestyrelse søges

DCCG

Beskrivelse

En repræsentant fra Region Hovedstaden søges som ordinært medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt.


Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk’s Formand ex officio: Lene H. Iversen, email:
lene.h.iversen@dadlnet.dk


Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen:
gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk


Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi. Udpegning gælder for en 3 års periode.

Ansøgningsfrist

Fredag
01-10-2022
bottom of page