top of page
olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Ledige stillinger

På denne side har vi samlet et overblik over Dansk Kirurgisk Selskabs jobopslag.

Sagkyndige til Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager

Beskrivelse

Sagkyndige til Styrelsen for Patientklager søges, gerne en fra øst- og en fra vest Danmark.


Det drejer sig om specialerne mave-tarmkirurgi, hepato-, pancreas og biliærkirugi. De sagkyndige skal være tilknyttet styrelsens Sekretariat for ankenævn SAN, hvor vi behandler ankesager over erstatningssager og hvor patienterne har søgt erstatning for skade påført ved behandling. Sagerne vurderes efter bedste specialiststandard.


Ansøgere skal have aktuel beskæftigelse indenfor fagområderne som før nævnt, været
speciallæge i mindst tre år og have fem års klinisk erfaring.


Udover at være opdateret indenfor fagområdet skal de sagkyndige have interesse i det
tværfaglige samarbejde i styrelsen især med de juridiske sagsbehandlere i teamet.

 

Ved at følge nedenstående link kan interesserede læse mere omkring jobbet som
sagkyndig, ansøgning, godkendelse og aflønning.

https://stpk.dk/om-os/job/sagkyndig-konsulent/


Spørgsmål til ovenstående kan stiles til Kontorchef Jan Greve JAGR@stpk.dk eller Henrik
Fonseca Larsen hfol@stpk.dk, Styrelsen for Patientklager

 

Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18H

8200 Aarhus N

Sundhedsfagligt team

T +45 72 33 05 00

stpk.dk
stpk@stpk.dk

Ansøgningsfrist

Der er ingen fast ansøgningsfrist.

2 ledige pladser i Kolorektale fagbestyrelse under DKS (fistel og funktionel).

Kolorektal

Beskrivelse

Der er 2 ledige pladser i Kolorektale fagbestyrelse under DKS (fistel og funktionel).

 

Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk med c.c. til Steffen Brisling Steffen Kirstein skbr@regionsjaelland.dk.

Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi.

 

Udpegning gælder for en 3 års periode.

Ansøgningsfrist

Tirsdag
01-04-2024

5 repræsentanter søges som ordinære medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt

DCCG

Beskrivelse

5 repræsentanter søges som ordinære medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt.


- Region Nord
- Region Hovedstaden
- Region Syd
- Region Syd
- Region Midt


Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk’s Formand ex officio: Lene H. Iversen, email:
lene.h.iversen@dadlnet.dk

Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk med c.c. til Steffen Brisling Steffen Kirstein skbr@regionsjaelland.dk.

Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi.

 

Udpegning gælder foren 3 års periode.

Ansøgningsfrist

Onsdag
01-01-2024
bottom of page