olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Generalforsamlinger

På denne side kan du se et overblik over alle Dansk Kirurgisk Selskabs generalforsamlinger.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2020

 

Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde 2020 aflyses beklageligvis grundet Covid-19. Generalforsamling i DKO og DKS afholdes fortsat med forholdsregler.

Tid

Sted

Torsdag den 12.11.2020 kl 16.30

Virtuelt

Generalforsamlingen indledes med prisoverrækkelser:

1) Uddeling af Lippmann prisen 2020
2) Uddeling for bedste abstracts 2020

 

Herefter fortsætter generalforsamlingen på vanlig vis.

Dagsorden i henhold til selskabets love:

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Jesper Durup.

2. Formandens beretning.


3. Udvalgsberetninger:


DMCG’er:

 • DBCG, Peer Christiansen

 • DCCG, Lene Iversen

 • DCCG-Pal, Lene Kirkeby

 • DECV, Michael P. Achiam

 • DPCG, Per Pfeiffer

 • DLGCG, Peter Nørgaard


Tværgående udvalg/repræsentation:

 • Traumeudvalget, Jens Hillingsø

 • Uddannelsesudvalget, Randi Beier Holgersen

 • DRG – komplikationskodning, Torsten Pless

 • Guidelineudvalget

 • Endoskopiudvalget, John Gasdal Carstensen

 • Internationalt udvalg, Jesper Durup

 • Avanceret kir. endoskopiudvalg, Trine Stigaard


Repræsentation:

 • UEMS, Lars Bo Svendsen, Jesper Durup

 • UEMS – HPB, Peter Nørgaard

Fagområder:

 • Kolorektalkirurgi, Ole Roikjær

 • Mammakirurgi, Marco Mele

 • Børnekirurgi, Jørgen Thorup

 • HPB, Peter Nørgaard

 • Akut Kirurgi, Anders Peter Skovsen

 • ECV, Lars Bo Svendsen


Databaser:

 • Dansk Herniedatabase, Hans Friis Andersen

 • Dansk Database for Fedmekirurgi, Viggo Kristiansen

 • Akut kirurgidatabasen, Peter Svenningsen

 

Der henvises til de skriftlige beretninger på DKS hjemmeside.

3. Kassererens beretning.

 


4. Fastsættelse af kontingent.


Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Fagområder herunder valg til fagområdebestyrelser:


Fagområdet Akut kirurgi:

 • Trine Lauridsen udtræder (3 termer á 3 år)

 • Hans Friis-Andersen udtræder (3 termer á 3 år)

 • Jes Vogt udtræder (1 term á 3 år)

Fagområdet for Akutkirurgi har på baggrund af indkomne ansøgninger valgt at indstille nedenstående:

 • Nadia Henriksen

 • Ehsan Motavaf

 • Jakob Burcharth

Baggrunden for indstillingen af disse kandidater er at sikre en fagligt stærk fagområdebestyrelse med sikker repræsentation af ekspertområderne traumatologi og herniekirurgi, dette i følge vedtægterne. Samtidig ønskes en geografisk spredning, som sikrer repræsentation fra alle regioner.

6. Valg til bestyrelsen:
 

På valg:

 

 • Formand Flemming Dall Nielsen fratræder.

Bestyrelsen foreslår Jens Hillingsø.

 

 • Næstformand Jens Hillingsø fratræder.

Bestyrelsen foreslår Per Vadgaard Andersen.

 

 • Bestyrelsesmedlem Michael Hareskov fratræder.

Bestyrelsen foreslår Daniel Kjær.


Endvidere ønsker Alaa El-Hussuna at opstille til posten som bestyrelsesmedlem.

7. Ny certificering fra UEMS

Ny certificering fra UEMS, Abdominal Wall Surgery. Certificering i herniekirurgi og i

bugvægsrekonstruktion.
V. Nadia Abdelaal Henriksen.

 

8. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen skal indsendes til sekretariatet senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ledige bestyrelsesposter samt til fagområdebestyrelser skal være sekretariatet i hænde seneste 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.


På vegne af Dansk Kirurgisk Selskab
Jonas Sandberg Ljungdalh

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab

YOUTUBE.png
LINKEDIN.png
FACE.png