Jonas Sanberg Ljungdalh

Sekretær

Første reservelæge, ph.d.-stud.

Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital

Indgang 20 Penthouse 2. sal, 5000 Odense C 

Kristin Steinthorsdottir

Best. medlem, Repr.f. YDK

1. reservelæge

Valkendorfsgade 11, 3. th,

1151København K

Daniel Kjær

Bestyrelsesmedlem

Overlæge, ph.d. 

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Århus

Gitte Frøsig Petersen

Sekretariatet

Ledende lægesekretær

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, TX-2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø

Klinikchef, overlæge,

ph.d., MPG

Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Bestyrelsen

På denne side kan du se alle medlemmer af Dansk Kirurgisk Selskabs bestyrelse. 

Jens Hillingsø

Formand

Klinikchef, overlæge, ph.d., MPG

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, afsnit 2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø

Per Vadgaard Andersen

Næstformand

Specialeansvarlig overlæge, sektionsleder

Kirurgisk afdeling A,

Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29

5000 Odense C

John Gásdal Karstensen

Generalsekretær

Forskningslektor, afdelingslæge, ph.d.

Gastroenheden,

Hvidovre Hospital

Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Hanne Grossjohann

Afdelingslæge

Afdelingslæge

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, afsnit 2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab

YOUTUBE.png
LINKEDIN.png
FACE.png