Jonas Sanberg Ljungdalh.jpg

Jonas Sanberg Ljungdalh

Sekretær

Første reservelæge, ph.d.-stud.

Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital

Indgang 20 Penthouse 2. sal, 5000 Odense C 

Portrait_Placeholder.png

Kristin Steinthorsdottir

Best. medlem, Repr.f. YDK

1. reservelæge

Valkendorfsgade 11, 3. th,

1151København K

Portrait_Placeholder.png

Daniel Kjær

Bestyrelsesmedlem

Overlæge, ph.d. 

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Århus

Gitte Frøsig Petersen Sekretær for Dansk Kirurgisk Selskabs bestyrelse

Gitte Frøsig Petersen

Sekretariatet

Ledende lægesekretær

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, TX-2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø

Klinikchef, overlæge,

ph.d., MPG

Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Bestyrelsen

På denne side kan du se alle medlemmer af Dansk Kirurgisk Selskabs bestyrelse. 

Jens Hillingsø

Formand

Klinikchef, overlæge, ph.d., MPG

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, afsnit 2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø

Jens Hillingsø Næstformand i Dansk Kirurgisk Selskab
Portrait_Placeholder.png

Per Vadgaard Andersen

Næstformand

Specialeansvarlig overlæge, sektionsleder

Kirurgisk afdeling A,

Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29

5000 Odense C

JohnGasdal.jfif

John Gásdal Karstensen

Generalsekretær

Forskningslektor, afdelingslæge, ph.d.

Gastroenheden,

Hvidovre Hospital

Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Hanne_portræt3.png

Hanne Grossjohann

Afdelingslæge

Afdelingslæge

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, afsnit 2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø