top of page
olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Bestyrelsen

På denne side kan du se alle medlemmer af Dansk Kirurgisk Selskabs bestyrelse. 

Jens Hillingsø

Formand, ex officio

Klinikchef, overlæge, ph.d., MPG

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, afsnit 2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø

IMG_1410.jpg
00206BF60D03231130095023_red.jpg

Lars Maagaard Andersen

Generalsekretær

 

Repræsentant for Region Nord i den tværregionale gruppe for tarmkræftscreening

Cheflæge

Aalborg Universitetshospital
Kirurgisk afdeling
Hobrovej 18-22
9100 Aalborg

IMG_1656.jpg

Per Vadgaard Andersen

Formand

Certificeringsudvalget i kolorektal kirurgi
Kompetenceløft i kræftkirurgi, colorectal kirurgi
Rådgivende udvalg for specialeplanlægning

 

Specialeansvarlig overlæge, sektionsleder

Kirurgisk afdeling A,

Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29

5000 Odense C

IMG_1578.jpg

Daniel Kjær

Næstformand

Overlæge, ph.d. 

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Århus

Peter Olsen Svenningsen   6.jpg

Peter Svenningsen

Bestyrelsesmedlem

Formand for Akutkirurgi databasen v. RKKP

Formand for Lærings og Kvalitetsteams, Akutkirurgi, Danske Regioner

Vice chairman UEMS Division of Emergency Surgery
Board
Member Davos Course Gastrointestinal Surgery

Cheflæge

Kirurgisk afdeling
Nordsjællands Hospital
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Kristoffer Andresen.jp2

Kristoffer Andresen

Bestyrelsesmedlem

Repræsentant for YDK

Afdelingen for mave, tarm og leversygdomme

Herlev Hospital

Borgmester Ib Juuls Vej 1

2730 Herlev

Portrait_Placeholder.png

Jonas Marius Baastrup

Kasserer

Afdelingslæge

BUKIR

Afd. For organkir og transplantation
Rigshospitalet

Portrait_Placeholder.png

Maja Mi Thygesen

Sekretær

Afdelingslæge

Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital og
Svendborg Sygehus
J. B. Winsløwsvej 4, 5000 Odense C

Klinikchef, overlæge,

ph.d., MPG

Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

IMG_1917.jpg

Gitte Frøsig Petersen

Sekretariatet

Ledende lægesekretær

Rigshospitalet

Kirurgisk Klinik C, TX-2122

Inge Lehmanns Vej 7, 2100 Kbh. Ø

bottom of page