Dansk Kirurgisk Selskab

Bestyrelsen

Flemming Hansen Dall

Uddannelsesansvarlig overlæge, ph.d.

Organkirurgisk afdeling

Vejle sygehus

Kabbeltoft 25, 7100 Vejle

- Formand
Kristin Steinthorsdottir

1. reservelæge

Kirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital

Hillerød Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

- Repræsentant for Yngre Danske Kirurger
Jonas Sanberg Ljungdalh

Første reservelæge, ph.d.-stud.

Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital

Indgang 20 Penthouse 2. sal, 5000 Odense C 

- Sekretær
Michael Hareskov Larsen

Overlæge, ph.d.

Kirurgisk afdeling A,

Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29

5000 Odense

- Medlem af bestyrelsen
Jens Hillingsø

Klinikchef, overlæge,

ph.d., MPG

Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

- Næstformand
John Gásdal Karstensen

Forskningslektor, afdelingslæge, ph.d.

Gastroenheden

Hvidovre Hospital

Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

- Generalsekretær
Hanne Grossjohann

Afdelingslæge

Kirurgisk Klinik C

Rigshospitalet

Inge Lehmannsvej 7, opgang 2, 12. sal

2100  København Ø

- Kasserer
Gitte Frøsig Petersen

Ledende lægesekretær  Rigshospitalet  Kir.afd. C, afsnit 2122  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

- Sekretær for DKS’ bestyrelse

Oversigt

Sociale Medier

Nyheder

Kontakt

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab | Designet af WEB Designerne