top of page
  • Forfatters billedeAdmin

1 medlem til DMCG-PAL’s bestyrelse

Der er 1 ledig plads i DMCG-PAL’s bestyrelse, som ønskes besat snarest muligt.

Der kan læses meget mere her: DMCG-PAL, historie og organisation


Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk med c.c. til Steffen Kirstein Brisling, mail: Steffen Kirstein Brisling skbr@regionsjaelland.dk


Vi ønsker om muligt ansøgninger inden den 01.06.2024
Comments


bottom of page