Generalforsamling

Årsmøde 2018

 

Torsdag d. 8 november

kl. 17.00

Ordinær generalforsamling torsdag den 8. november 2018 kl. 17.00

i forbindelse med DKS årsmødet 7.-9. november 2018 på Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København

Dagsorden i henhold til selskabets love:

 1. Valg af dirigent 

  1. ​Bestyrelsen foreslår​​

 2. Formandens beretning

 3. ​Udvalgsberetninger​​​

DMCG'er

 • DBCG –  Peer Christianse 

 • ​DCCG – Lene Iversen.

 • DCCG-Pal –Lene Kirkeby​

 • DECV - Lone Susanne Jensen.

 • ​DPCG  -  Per Pfeiffer

 • ​DLGCG – Peter Nørgaard​

 

Tværgående udvalg/repræsentation

 • Traumeudvalget  - Jens Hillingsø

 • Uddannelsesudvalget -  Randi Beier Holgersen

 • DRG – komplikationskodning - Per V Andersen

 • Guidelineudvalget – Henrik Jørgensen

Repræsentation

 • UEMS – Lars Bo Svendsen, Jesper Durup

 • UEMS – HPB – Peter Nørgaard

Fagområder

 • Kolorektalsektionen

 • Mammakirurgi – Niels Bentzon:

 • Børnekirurgi – Jørgen Thorup:

 • HPB – Peter Nørgaard:

 • Akut Kirurgi – Peter Svenningsen:

 • ECV – Lars Bo Svendsen:

Databaser

 • Dansk Hernie Database – Hans Friis Andersen:

 • Dansk Database for Fedmekirurgi – Viggo Kristiansen

 • Akut kirurgidatabasen – Peter Svenningsen

De skriftlige beretninger kan findes i boksen til højre.

   4.  Kassererens beretning

   5.  Fastsættelse af kontingent

           1.   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

   6.  Fagområder herunder valg til fagområdebestyrelser:

        Akut kirurgi:

        - Trine Lauridsen, ønsker genvalg.

        - Hans Friis-Andersen, ønsker genvalg.

        - Lars Bo Svendsen – afgår og ny skal findes.

   7.  Valgt til bestyrelsen

        På valg:

        Næstformand Peter Neerstrøm går af på grund af travlhed.

        Bestyrelsen ønsker at indstille klinikchef Jens Hillingsø til posten          som næstformand.

 

   8. Endoskopien som fagområde eller udvalg under DKS. Oplæg             fra Trine Stigaard.

 

   9. Uddeling fra Køster-fonden ved Lars Bo Svendsen.

 

  10. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen skal indsendes til sekretariatet senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ledige bestyrelsesposter samt til fagområdebestyrelser skal være sekretariatet i hænde seneste 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dansk Kirurgisk Selskabs Generalforsamling oplysninger