Generalforsamling

Årsmøde 2019

 

Torsdag d. 31. oktober

kl. 16.50

Ordinær generalforsamling torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16.50

i forbindelse med DKS årsmødet 30. oktober - 1. november 2019 på Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København

Dagsorden i henhold til selskabets love:

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår​​ Jesper Durup.

2. Formandens beretning

 

​3. Udvalgsberetninger​​​:

DMCG'er:

 • DBCG –  Peer Christiansen

 • ​DCCG – Lene Iversen

 • DCCG-Pal –Lene Kirkeby​

 • DECV - Lone Susanne Jensen

 • ​DPCG  -  Per Pfeiffer

 • ​DLGCG – Peter Nørgaard​

Tværgående udvalg/repræsentation

 • Traumeudvalget  - Jens Hillingsø

 • Uddannelsesudvalget -  Randi Beier Holgersen

 • DRG – komplikationskodning - Torsten Pless

 • Guidelineudvalget – Knud Thygesen Nielsen, Thomas Blixt

Repræsentation

 • UEMS – Lars Bo Svendsen, Jesper Durup

 • UEMS – HPB – Peter Nørgaard

Fagområder

 • Kolorektalsektionen - Ole Roikjær

 • Mammakirurgi – Marco Mele

 • Børnekirurgi – Jørgen Thorup

 • HPB – Peter Nørgaard

 • Akut Kirurgi – Peter Svenningsen

 • ECV – Lars Bo Svendsen

Databaser

 • Dansk Herniedatabase – Hans Friis Andersen:

 • Dansk Database for Fedmekirurgi – Viggo Kristiansen

 • Akut kirurgidatabasen – Peter Svenningsen

De skriftlige beretninger kan findes i boksen til højre (på mobilsiden findes dokumenterne i boksen i bunden).

4. Svindelsag mod DKS

Der henvises til opslag ved formanden på Dansk Kirurgisk Selskabs hjemmeside og på Facebook.

5. Kassererens beretning

6.  Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7.  Fagområder herunder valg til fagområdebestyrelser:

Fagområdet akut:

 - Peter Svenningsen er på valg.

8.  Valg til bestyrelsen

På valg:

- Generalsekretær Inge Bernstein fratræder. Bestyrelsen foreslår John Gasdal Karstensen.

- Faglig sekretær Trine Stigaard fratræder. Bestyrelsen foreslår Jonas Sandberg.

- Kasserer Ute Hoyer ønsker at trække sig grundet travlhed. Bestyrelsen foreslår Hanne Sønder Grossjohann

9. Vedtagelse af kirurgisk endoskopiudvalg

– udkast til kommissorium kan findes i boksen til højre (på mobilsiden findes dokumenterne i boksen i bunden)

10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal indsendes til sekretariatet senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ledige bestyrelsesposter samt til fagområdebestyrelser skal være sekretariatet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab

YOUTUBE.png
LINKEDIN.png
FACE.png