Dansk Kirurgisk Selskab

Årsmøde 2020

onsdag d. 11. november | torsdag d. 12. november | fredag d. 1.3 november


Om Årsmødet 2020

Dansk Kirurgisk selskab holder årsmøde fra onsdag den 11.11 til fredag den 13.11, igen på Scandic ved
Søerne i lighed med sidste år.


Onsdag den 11.11 forventer vi at indlede med et særarrangement, som lige nu er i planlægningsfasen,
efterfulgt af den traditionelle get-together.


Torsdag og fredag kører selve årsmødet med frie foredrag og mange spændende faglige indlæg.
Programmet er under udarbejdelse, men er er lagt op i foreløbig version.


Der holdes generalforsamling torsdag eftermiddag efterfulgt af gallafest, igen i nye spændende omgivelser.
Mere om det følger.


Vi fremsender løbende information i forhold til indsendelse af abstracts og når vi åbner for selve
tilmeldingerne, hvilket vi håber på at kunne gøre lige før sommerferien.


Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til selve årsmødet og håber vi er kommet godt over den
nuværende corona-krise.


De venligste hilsner
Bestyrelsen i Dansk Kirurgisk Selskab

Oversigt

Sociale Medier

Nyheder

Kontakt

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab | Designet af WEB Designerne