olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Uddannelse

På denne side kan du finde information om speciallægeuddannelsen, efteruddannelse og Yngre Danske Kirurger 

Speciallægeuddannelse

Efteruddannelse

Yngre Danske Kirurger

Speciallægeuddannelsen

Kursusrækken 2020

Kursusmateriale - Praktisk Fælles Kirurgikurser

Obligatorisk forskningstræning

Formål: At kursisten dokumenterer interesse for kirurgisk forskning.

Kurset tilstræbes placeret så tidligt i hoveduddannelsen, at der er mulighed for at påbegynde og

gennemføre projekt på første ansættelsessted.

Kurset kan godkendes med kursusaktivitet sammensat på 2 måder:

  1.  Gennemførelse af kirurgisk forskningstræning på 10 dage arrangeret af Dansk KirurgiskSelskabs Uddannelsesudvalg. Tildeling via hovedkursuslederens sekretær. Skal afmeldes såfremt man vælger punkt 2

  2. Gennemførelse af basal kursus afholdt af universiteterne på 3 dage suppleret med speciale specifikke kurser optil samlet 10 dages kursustid.

 

For yderligere oplysning kan findes hjælp på vedhæftede link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444

Har du gennemført et ph.d. forløb kan du få merit for forskningstræning. Dette skal du undersøge via dit videreuddannelsessekretariat.

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab

YOUTUBE.png
LINKEDIN.png
FACE.png