top of page

Vedrørende den virtuelle generalforsamling.

Den 12.11.2020 afholdt DKS sammen med DKO generalforsamling, denne gang virtuelt på grund af COVID-19 restriktionerne.


Mødet blev indledt med DKO’s generalforsamling, gennemgået ved formand André Wettergren.


Herefter fortsatte DKS, først med prisuddelinger.
Generalforsamlingen i DKS startede herefter med Jesper Durup som valgt dirigent og blev konstateret lovligt indkaldt.


For yderligere information henvises til referatet fra generalforsamlingen, der kan findes under dokumenter på denne side.


Alt i alt forløb generalforsamlingen på en pæn og ordentlig måde, den virtuelle løsning til trods. Vi takker medlemmerne for god disciplin under mødet.


Vi håber, at generalforsamlingen i 2021 kan afvikles fysisk som vanligt under selskabets årsmøde. Vi savner alle at være sammen og lægge dette annus horribilis bag os.


Den nye bestyrelse i DKS består af:

  • Jens Hillingsø, formand

  • Per Vadgaard Andersen, næstformand

  • John Gasdal Karstensen, generalsekretær

  • Daniel Kjær, bestyrelsesmedlem

  • Kristin Steinthorsdottir, bestyrelsesmedlem, YDK-repræsentant

  • Jonas Sandberg, faglig sekretær

  • Hanne Grossjohann, kasserer

Comments


bottom of page