top of page

To medlemmer til DCCG.dk’s bestyrelse søges

En repræsentant fra henholdsvis Region Midtjylland og en fra Region Syddanmark søges som ordinære medlemmer (kirurger) til DCCG.dk’s bestyrelse fra maj 2020 eller snarest derefter. Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk’s Formand ex officio: Lene H. Iversen, email: lene.h.iversen@dadlnet.dk

Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk

Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi. Udpegning gælder for en 3 års periode.

Ansøgningsfrist den 20. april 2020.

Comments


bottom of page