top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Second Scandinavian Baltic Pancreas Symposium & Second International OPAC Symposium

Opdateret: 13. jun. 2022


Kære kollegaer

Du inviteres til Second Scandinavian Baltic Pancreas Symposium & Second International OPAC Symposium.


Tilmelding og information på www.OPAC.nu under fanen Meetings & Symposia


Symposiet har til formål at styrke den pancreas-relaterede forskning og udvikling i et bestående netværk med det øvrige Skandinavien og Baltikum. Ud over en generel opdatering vedrørende den aktuelle evidens ønsker vi at promovere og synliggøre de mange spændende igangværende pancreasprojekter og herunder at fremlægge de nyeste forskningsresultater med fokus på bl.a. genetiske aspekter. Symposiet er et fælles arrangement mellem Center for Pancreassygdomme (Aalborg Universitetshospital) og Odense Pancreas Center (OPAC) (Odense Universitetshospital) som begge er internationalt anerkendte Centers of Clinical Excellence. Mødet fokuserer på benigne og maligne pancreassygdomme og har tre gennemgående temaer:

1. Cancer pancreatis

2. Kronisk pancreatitis

3. Hypoglykæmi

Symposiet består af Plenar-, Breakout- og Meet-the-Experts sessioner understøttet af internationalt anerkendte foredragsholdere samt eksperter fra danske centre. Der vil være en posterudstilling med postergennemgang og priser til de tre bedste poster, som også får mulighed for oral præsentation af deres forskningsresultater.


Comments


bottom of page