top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Overlæge, dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr 's Fond

Nu kan der igen søges legater hos Edgar Schnohr og Gilberte Schnohr's fond.


Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:

  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).

  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.

  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.

  • Forskningsrelevant studieophold i udlandet.

Der ydes IKKE støtte til:

  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt

  • Dyreeksperimentelle studier

  • Basal forskning

  • Ph.d. studieafgift

  • Kurser, kongresdeltagelse


Ansøgning

​Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til: Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg,

Bredgade 30, 1260 København K,

hww@henrikwedell.dk


Ansøgningsfrist: 15. marts 2022

Comments


bottom of page