top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Endoskopilegat til studieophold

Bliv modtager af Dansk Kirurgisk Selskabs og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologis rejselegat på 25.000 kr.


Endoskopiudvalget under DSGH/DKS ønsker at støtte udviklingen inden for dansk gastroentestinal endoskopi. Vi uddeler derfor et årligt rejselegat på 25.000 kr.


Legatet er beregnet til et studieophold ved en udenlandsk endoskopienhed, efter eget ønske, med henblik på at opnå kendskab til nye endoskopiske teknikker til gavn for patienter i Danmark.


Så arbejder du med endoskopi, og kunne ovenstående lyde som noget for dig, så vil vi se frem til at modtage din ansøgning. For at kunne ansøge om legatet skal du være medlem af minimum et af selskaberne.


Rejselegatet er muliggjort via økonomisk støtte fra Olympus Danmark A/S.


Læs alle detaljer om ansøgning i vedhæftet PDF.2021_Rejselegat-Flyer
.pdf
Download PDF • 800KB

Yorumlar


bottom of page