top of page

Olympus Danmark’s Endoskopi legat

Opdateret: 28. jan. 2021


DSGH, Olympus Danmark's Endoskopi legat 2018

Olympus Danmark ønsker at støtte udviklingen indenfor dansk gastroentestinal endoskopi ved at uddele et årligt rejselegat på 25.000 DKK.

Legatet er beregnet til en rejse og ophold ved en udenlandsk endoskopienhed, mhp. at opnå kendskab til nye endoskopiske teknikker.

Legatmodtageren skal være medlem af minimum et af selskaberne.


Ansøgning

Der indsendes en motiveret ansøgning (max. 1 A4 side) til det respektive selskabs sekretær senest 1. april 2018. DSGH (logm@regionsjaelland.dk) eller DKS (gitte.pia.petersen@regionh.dk)

Legatmodtageren udpeges af DSGH/DKS Endoskopiudvalg. Legatmodtageren får direkte besked senest 1. maj 2018.

Efter legatrejsen er afholdt, fremsendes en kort (1 A4 side) beskrivelse af rejsen og dennes udbytte for legatmodtageren til Endoskopudvalgets formand.


Comments


bottom of page