top of page
  • Forfatters billedeAdmin

DBKS Ekstraordinær Generalforsamling d. 19.11.21

Der har gennem en længere periode været diskussion mellem DKS og DBKS om

organiseringen af brystkirurgien. På baggrund af kapacitetsproblemer inden for

brystkræftbehandlingen har SST afholdt flere møder om situationen.


På det seneste møde med DKS bestyrelse, hvor fagområderne var repræsenteret, blev det tydeligt at DKS er meget utilfredse over den situation, som de (presset af SST) er blevet bragt i. Man skønner, at DBKS har hejst et rødt flag i forhold til utilstrækkelig rekruttering til brystkirurgien, og man har efterspurgt konkrete forslag til ændringer for at afhjælpe dette. Vi har efter flere års overvejelser fastholdt, at fagområdeuddannelsen bør være 2 år.


Situationen er løbet af sporet, således at DKS har ønsket at ekskludere brystkirurgi som et fagområde under kirurgi. DKS har givet udtryk for, at området kan varetages af onkologer og plastikkirurger og dermed uden brystkirurger, idet DKS forestiller sig, at onkologerne står for udredning og behandling frem til operation, som så foretages af plastikkirurger.


Denne evt. nedlæggelse af brystkirurgien skal diskuteres på GF.


På bestyrelsens vegne

Marco Mele, formand
Se dagsordenen i vedhæftet PDF.

DBKS Ekstraordinær Generalforsamling 191121
.pdf
Download PDF • 124KB

Comments


bottom of page