top of page

HNPCC Webinar om Sjældne Polyposesyndromer

HNPCC Webinar om Sjældne Polyposesyndromer

HNPCC Webinar om Sjældne Polyposesyndromer

8. oktober 2020, kl. 14.30 til 16.00

 

Zoom-møde (følg linket)

https://ucph-ku.zoom.us/j/68996565622

 

Grundet Covid-19 situationen har HNPCC-registret valgt at lave et webinar i stedet for det årlige

HNPCC-symposium i år. Webinaret vil blive afholdt over Zoom og har til formål at informere om

de nye retningslinjer, der er udviklet i et nationalt, multidisciplinært samarbejde, omkring

 

Sjældne Arvelige Polyposesyndromer

Retningslinjerne er udviklet gennem et nationalt, multidisciplinært samarbejde, da de arvelige

polyposesyndromer berører mange lægefaglige specialer i relation til udredning, diagnose og

opfølgende kræftforebyggende kontrolprogrammer. Derudover er mange af

polyposesyndromerne ikke kun associeret med en højere risiko for at udvikle tarmkræft, men

også for at få kræft i andre organer. Webinaret vil gennemgå udredning og opfølgning for

arvelige polyposesyndromer set fra forskellige lægefaglige perspektiver.

 

Dette er et nationalt møde, så sproget vil være dansk. Deltagelse kan kun ske ved at følge

Zoom-linket. Hvis du kender kolleger eller andre, for hvem det kunne være interessant at

deltage, så del gerne invitationen.

 

Program for dagen er vedlagt – der kan dog forekomme mindre ændringer.

 

Tilmelding

Det kræver ikke tilmelding at deltage, men skriv gerne dit fulde navn, når du logger ind på Zoom,

så vi kan få en fornemmelse af, hvem der deltager.

 

Ønsker du mere information om webinaret eller HNPCC-registret, kan du kontakte genetisk

assistent Lisbeth Kongstad på ovenstående mail eller telefon 3862 2470.

 

Med venlig hilsen

 

Christina Therkildsen

Daglig leder af HNPCC-registret

Klinisk Forskningscenter

Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Tlf: 38 62 38 62

Web: www.hvidovrehospital.dk       


Praktisk information

Dato

8. oktober 2020

Lokation

Online (Zoom)

bottom of page