top of page

ØGC-gruppen afholder ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER

ØGC-gruppen afholder ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER

ØGC-gruppen afholder ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER

Synopsis


Dansk Pancreas Cancer Forum er en del af Gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC), som blev oprettet i 2007 som en koordinerende DMCG gruppe af:

 

- Dansk EsofagoGastrisk Cancer Gruppe (DEGC)

- Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

- Levertumor Gruppen (DLGCG)

 

Gruppen har bl.a. som formål at sætte fokus på den seneste udvikling inden for udredning og behandling af øvre

gastrointestinal cancer.

 

Seminaret er et årligt tilbagevendende møde, som har til formål at bidrage til udvikling og harmonisering af

ekspertisen i specialet samt at bidrage til styrkelse af de faglige kompetencer på alle niveauer.

 

Mål


- at forbedre prognosen for patienter med cancer i øvre gastrointestinalkanal

- at opdatere personalet

- at ajourføre viden om nyeste udvikling i faget

- at sikre patienterne et hurtigere forløb

- at harmonisere behandlingen nationalt

 

Målgruppe: Sundhedspersonale og andre personalegrupper i hospitalssystemet, som i det daglige arbejde er

involveret i udredning og

Praktisk information

Dato

18. november 2021

Lokation

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31

bottom of page