top of page
olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Dansk Kirurgisk Selskabs cookie- og persondatapolitik

Senest opdateret: 7. januar 2020.

Persondatapolitik

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Formålet med Dansk Kirurgisk Selskabs persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.


Dansk Kirurgisk Selskabs ambition er at minimere behandlingen af personoplysninger så meget som muligt og gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi behandler.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det. 

Hjemmeside og medlemskab

Indmeldelse i Dansk Kirurgisk Selskab foregår via Lægeforeningen. Som medlem af Dansk Kirurgisk Selskab opbevarer vi dit navn, din adresse, din e-mail og arbejdssted samt oplysninger om deltagelse i årsmøder, kurser og andre begivenheder afholdt af selskabet.

Desuden indsamles data til brug ved certificering i kolorektal kirurgi, bryst-kirurgi, ECV-kirurgi og akut-kirurgi. Derudover gemmes navne på pris-modtagere.

Ved udmeldelse fra Dansk Kirurgisk Selskab slettes oplysningerne fra medlemsdatabasen, men bevares fortsat på certificeringslister, lister over prismodtagere samt på årsmøde deltagelseslister.
 

 

Årsmødet og andre begivenheder afholdt af Dansk Kirurgisk Selskab


Ved tilmelding til årsmødet opgives den tilmeldtes navn, arbejdssted og e-mail. Disse personoplysninger bruges i forbindelse med arrangementet og opbevares af statistiske årsager efterfølgende.


Ved køb af billetter til årsmødet overføres disse fra Billetto til Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat. Al dataoverførsel sker på en SSL-sikret hjemmeside (https), så persondata ikke ender hos mellemmand.

Dine rettigheder


Når dine personoplysninger er registreret hos Dansk Kirurgisk Selskab, har du en række rettigheder, som Dansk Kirurgisk Selskab kan hjælpe dig med at varetage.

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig - det er det vi oplyser dog om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt). 

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).

  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

  • du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

  • Da selskabets databehandler varetager opgaven med medlemsadministration, herunder kontingentopkrævning, er det ikke fornødent, at selskabet opbevare disse oplysninger, da de kan udleveres på forlangende og efter databehandleraftalen tilbageleveres til selskabet. Efter princippet om dataminimering vil selskabet slette medlemsoplysninger minimum én gang årligt.

  • For så vidt angår selskaber med ansatte gælder for disses personoplysninger en slettefrist på 5 år + løbende kalenderår/regnskabsår. Baggrunden herfor er bogføringsloven. 

  • I relation til honorarudbetalinger gælder for disse personopluninger en slettefrist på 5 år + løbende kalenderår/regnskabsår. Baggrunden herfor er bogføringslovens §10, der fastsætter en opbevaringsperiode på 5 år- For selskaber med ansatte medarbejdere gælder der en tilsvarende slettefrist for lønoplysninger.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.

 

Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at vi skal slette dine personoplysninger, at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod Dansk Kirurgisk Selskabs behandling af dine personoplysninger. Når vi behandler personoplysninger, baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

Revision af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændre vi også datoen øverst på denne side. Kun ved væsentlige ændringer vil du som medlem af Dansk Kirurgisk Selskab modtage meddelelse herom. 

Klageret


Ønsker du at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du sende klagen på ovenstående mail, og vi vil hurtigst muligt behandle den. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Dansk Kirurgisk Selskabs behandling af dine personoplysninger. For yderligere information om hvordan du klager til datatilsynet henvises du til www.datatilsynet.dk

Cookies

danskkirurgiskselskab.dk benytter ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

Det er altid muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Kontaktoplysninger

Dansk Kirurgisk Selskab kan som dataansvarlig kontaktes med spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger og ovenstående cookie- og persondatapolitik:

 

Dansk Kirurgisk Selskab
c/o Rigshospitalet

Kontaktperson: Gitte Frøsig Petersen

CVR: 11617182

Selskabets adresse: Rigshospitalet, Kirurgisk Klinik C, Inge Lehmannsvej 7, 2100 København Ø

E-mail: gitte.pia.petersen@regionh.dk

tlf.: 35 45 21 22 eller 22 51 97 96
 

 

bottom of page