top of page

Årsmødet 2019

onsdag d. 30. oktober | torsdag d. 31 oktober | fredag d. 1. november

Om Årsmødet 2019

 

Kære alle DKS årsmøde 2019 er vel overstået og herfra skal lyde en stor tak til alle, der var involverede i årsmødet både med programlægning og review af de mange indsendte abstracts.

 

Tak til alle jer, der havde fremsendt abstracts, postere, og præsenteret de mange flotte foredrag, der bidrog med vigtige faglige input og vores inviterede gæsteforelæsere med nyt fra ind- og udlandet.

 

Også tak til Firma-udstillerne for vigtig support til vores årsmøde med mulighed for at høre nyt både gennem oplæg og besøg på standene, hvor gode kontakter blev etableret.

 

Årsmødet blev en stor succes med det største deltagerantal nogensinde. Vi var 425 deltagere mod 405 i 2018. Årsmødedeltagelsen er steget jævnt over de senere år og næsten halvdelen af DKS’s medlemmer deltog, herunder mange unge kolleger, hvilket DKS sætter meget stor pris på.

 

Vi indledte mødet onsdag med en spændende session med Peter Geisling, som gav os et view på de kommunikative muligheder, vi har for at fremme lægefaget i relation til befolkningen og den indflydelse, man kan få på de politiske beslutningsprocesser, hvis man bruger de rigtige journalistiske virkemidler. Arrangementet var godt besøgt og blev fulgt op af vores vanlige get-together.

 

Herefter var der 2 gode faglige dage og en fantastisk gallamiddag i nye spændende omgivelser.

 

Følgende vandt priserne for bedste foredrag og bedste poster:

 

DKS VINDERE AF FOREDRAGSKONKURRENCEN 2019

Theis Mikkelsen

Akut nyresvigt efter større, akut abdominal kirurgi – et retrospektivt kohortestudie

Rune Hasselager

Exposure to inhalation anesthesia and risk of mortality for patients undergoing surgery for colorectal cancer

• Jakob Eriksen

Risk factors for anastomotic leak in patients undergoing anterior rectal resection for cancer. A retrospective, population-based study

Adile Orhan

The prognostic value of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) in pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis

 

DKS VINDER AF POSTERKONKURRENCEN 2019

• Dunja Kokotovic

Postoperativ lungefysioterapi med CPAP forebygger postoperative lungekomplikationer: et systematisk review og meta-analyse

 

Bestyrelsen siger endnu engang stor tak til alle, der deltog i årsmødet og vi glæder os til at se jer igen i 2020, hvor årsmødet finder sted i perioden fra den 12. – 13. november, endnu engang på Scandic ved Søerne.

 

De bedste hilsner

Inge Bernstein

generalsekretær

 

Gitte Frøsig-Petersen

sekretariatet

Se billederne fra Årsmødet 2019

Se alle videoer fra Årsmødet 2019

Nedenfor har vi samlet alle videoer fra Årsmødet 2019, hvor du kan se åbningen og prisoverrækkelsen i de to første videoer. Herefter fulgte programmet:  

Session om expertleadership

Amanda Goodall, Professor at Case Business School, London holdt videoforedrag og fik stillet spørgsmål over skype. 

Jens Hillingsø fulgte op på sessionen. Måske det var en klimavenlig måde at få adgang til foredragsholdere fra udlandet!

Postersessionen

 

Med sessions formand John Gásdal Karstensen om årets Postersession.

Følgende link fører til en playliste med Postersessionen for Årsmødet 2019:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zmSM6mSm8Gnlm585yc-uQ9zgMyvCDK5

Akut sessionen

Med Theis Bech Mikkelsen om Akut nyresvigt efter større akut abdominal kirurgi et retrospektivt kohortestudie og Tilfredse sessionsledere, Emma Possfelt Møller og Line Toft Tengberg.

Uddannelsessession

Med Mikkel Lønborg Friss om sessionen om simulationstræning.

Følgende link fører til en playliste med Uddannelsessessionen for Årsmødet 2019:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zmSM6mSm8F02N23r7cFXZxcgSdfde31

Følgende link fører til en playliste med Øvre Gl Frie foredragene for Årsmødet 2019:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zmSM6mSm8FnLAXOSbJ-V9mc-QuUW7sD

Årsmødet 2019

Årsmødet 2019

bottom of page