Speciallægeuddannelsen

Kursusrækken 2020

Kursus

Foredragsholder

Start

Slut

Sted

Kursusmateriale

Praktisk Fælles Kirurgikurser

 

Obligatorisk forskningstræning

Formål: At kursisten dokumenterer interesse for kirurgisk forskning.

Kurset tilstræbes placeret så tidligt i hoveduddannelsen, at der er mulighed for at påbegynde og

gennemføre projekt på første ansættelsessted.

Kurset kan godkendes med kursusaktivitet sammensat på 2 måder:

  1.  Gennemførelse af kirurgisk forskningstræning på 10 dage arrangeret af Dansk KirurgiskSelskabs Uddannelsesudvalg. Tildeling via hovedkursuslederens sekretær. Skal afmeldes såfremt man vælger punkt 2

  2. Gennemførelse af basal kursus afholdt af universiteterne på 3 dage suppleret med speciale specifikke kurser optil samlet 10 dages kursustid.

 

For yderligere oplysning kan findes hjælp på vedhæftede link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444

Har du gennemført et ph.d. forløb kan du få merit for forskningstræning. Dette skal du undersøge via dit videreuddannelsessekretariat.

 

Yngre Danske Kirurger

Yngre Danske Kirurger – YDK – er en forening som varetager yngre kirurgers faglige, udd-annelsesmæssige, og organisatoriske in-teresser.

Foreningen er for læger under uddannelse og speciallæger i underordnede stillinger i de kirurgiske specialer, samt grenspecialer.

Foreningen retter sig mod læger på alle niveauer af kirurgisk videreuddannelse fra klinisk basis-uddannelse til afdelingslæger, og fremme den kirurgiske uddannelse for alle, samt komme med relevante kursus-tilbud.

Ønsker du at læse mere om YDK så besøg deres hjemmesiden nedenfor:

 

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab

YOUTUBE.png
LINKEDIN.png
FACE.png