top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Sagkyndige til Styrelsen for Patientklager søges

Sagkyndige til Styrelsen for Patientklager søges, gerne en fra øst- og en fra vest Danmark.

Det drejer sig om specialerne mave-tarmkirurgi, hepato-, pancreas og biliærkirugi. De sagkyndige skal være tilknyttet styrelsens Sekretariat for ankenævn SAN, hvor vi behandler ankesager over erstatningssager og hvor patienterne har søgt erstatning for skade påført ved behandling. Sagerne vurderes efter bedste specialiststandard.

Ansøgere skal have aktuel beskæftigelse indenfor fagområderne som før nævnt, været speciallæge i mindst tre år og have fem års klinisk erfaring.

Udover at være opdateret indenfor fagområdet skal de sagkyndige have interesse i det tværfaglige samarbejde i styrelsen især med de juridiske sagsbehandlere i teamet.

Ved at følge nedenstående link kan interesserede læse mere omkring jobbet som sagkyndig, ansøgning, godkendelse og aflønning.

Spørgsmål til ovenstående kan stiles til Kontorchef Jan Greve JAGR@stpk.dk eller Henrik Fonseca Larsen hfol@stpk.dk, Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18H

8200 Aarhus N

Sundhedsfagligt teamความคิดเห็น


bottom of page