top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Overlæge, dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr´s Fond

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:

  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).

  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats

vedrørende ovennævnte emne.

  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.

  • Forskningsrelevant studieophold i udlandet.

Der ydes IKKE støtte til:

  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt

  • Dyreeksperimentelle studier

  • Basal forskning

  • Ph.d. studieafgift

  • Kurser, kongresdeltagelse

Ansøgning

​Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til:


Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, Bredgade 30, 1260 København K, hww@henrikwedell.dk

Ansøgningsfrist: 15. marts 2021

Comments


bottom of page