top of page
  • Forfatters billedeAdmin

DCCG Årsmøde 2022

Til DCCG’s årsmøde 2022 har vi sat fokus på to særlige grupper af patienter – nemlig de skrøbelige patienter og de yngre patienter. Der vil blive taget udgangspunkt i danske forhold og danske data, men også med en international oplægsholder til inspiration af hvordan vi kan videreudvikle områderne i Danmark. I sessionen om den skrøbelige patient vil vi få en status på området fra en geriater, onkolog og kirurg.

Herudover et oplæg om hvordan vi forhåbentligt kan optimere disse patienters forløb. Ved sessionen om de yngre patienter vil der blive drøftet særlige forhold ang. drøftes i forhold til incidens, molekylærgenetik og genetisk testning. Derudover vil der være en session om de nye onkologiske organbevarende strategier ved lokaliseret kolon og rektum cancer samt dele erfaring i den radiologiske evaluering.

Vel mødt.Comments


bottom of page