top of page
  • Forfatters billedeAdmin

5 repræsentanter søges som ordinære medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt

5 repræsentanter søges som ordinære medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt.


- Region Nord

- Region Hovedstaden

- Region Syd

- Region Syd

- Region Midt


Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk’s Formand ex officio: Lene H. Iversen, email:

lene.h.iversen@dadlnet.dk


Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk med c.c. til Steffen Brisling Steffen Kirstein skbr@regionsjaelland.dk.


Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi. Udpegning gælder for en 3 års periode.


Deadline for ansøgningen er den 01.01.2024


Comments


bottom of page