top of page
  • Forfatters billedeAdmin

1 medlem til DCCG.dk’s bestyrelse søges

En repræsentant fra Region Hovedstaden søges som ordinært medlem (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse snarest muligt.


Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk via Camilla Qvortrup camilla.qvortrup@regionh.dk


Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk med c.c. til Steffen Kirstein Brisling skbr@regionsjaelland.dk


Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi. Udpegning gælder for en 3 års periode.


Ansøgningsfrist den 01.06.2024コメント


bottom of page