top of page
  • Forfatters billedeAdmin

1 medlem til DCCG.dk’s bestyrelse søges

Beskrivelse

En repræsentant fra Region Hovedstaden søges som ordinært medlemmer (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse fra 01.10.2021 eller snarest derefter. Evt. oplysninger kan søges hos DCCG.dk’s Formand ex officio: Lene H. Iversen, email: lene.h.iversen@dadlnet.dk Motiveret ansøgning, inkl. kort CV bedes tilsendt Dansk Kirurgisk Selskabs sekretariat på mailadressen: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS via Fagområdebestyrelsen for Kolorektal Kirurgi. Udpegning gælder for en 3 års periode.


Ansøgningsfrist

Fredag 01-10-2021


Comments


bottom of page