top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Årsmøde i DCCG.dk 2021

Nye strømninger i diagnostik og behandling af kolorektalcancer


Baggrund for årsmøde

I lyset af de seneste strømninger med udviklinger i den perioperative behandling af patienter med lokalavanceret kolorektalcancer samt nye tiltag i forhold til behandling af stadium 4 sygdom, hvor der nu kan tilbydes kurativ intenderet onkologisk behandling til patienter med ikke-resektabel sygdom, er der mere end nogensinde før behov for en individualiseret tilgang til disse patienter. I lyset af den begrænsede evidens på disse områder er der endvidere et særligt behov for at tage udgangspunkt i danske forhold og danske data. Til dette årsmøde i DCCG har vi derfor sat fokus at få præsenteret de seneste studier på området med oplæg til diskussion, samt om disse resultater bør ændre vores guidelines. Dagen er opdelt i fem sessioner med foredrag fra nationale eksperter.


Mødet er åbent for alle med interesse i behandling af kolorektalcancer. Det er gratis at deltage. Antallet af deltagere kan blive begrænset af eventuelle COVID19 restriktioner.


Tilmelding til Anne Dalsgaard Hansen på adha@regionsjaelland.dk


Comments


bottom of page