Ansøgningen er lukket

- Karl Henrik Køster Legatet

Karl Henrik Køster Lecture Fond

K.H. Køster fonden blev oprettet i 1970 med den hensigt at invitere ”outstanding gastroenterologists” til give en forelæsning til ære for K.H. Køster.

K. H. Køster var kirurg på Bispebjerg Hospital fra 1939, hvor han udmærkede sig, for senere at blive først 1. reservekirurg efter Zacho og senere chef i 1957. 

 

Hans store interesse var ulcus kirurgi, specielt blødende ulcus, shock og specielt shockets fysiologi. Køster var under besættelsen stærkt involveret i modstandskampen og her specielt deltog han i og arrangerede på Bispebjerg Hospital evakueringen af ca. 2.000 jøder til Sverige i august 1943.

 

Efterfølgende flygtede K.H. til Sverige og senere England, hvor han deltog i resten af krigen som feltkirurg med rang af major.  Efterfølgende blev han på grund af sine erfaringer ”sjælen” i oprettelsen af Danmarks første blodbank på BBH i 1951.

 

Mogens Andreasen og Køster oprettede Dansk Gastroenterologisk Sammenslutning (senere dansk gastroenterologisk Selskab, nu DSGH) i 1960. Under Køster skete der et skift fra anatomi til fysiologi som det bærende element i en individualiseret kirurgisk behandling, bl.a. af traumer og ulcus i duodenum/ventriklen.

 

På den baggrund blev afdeling A, BBH under Køster desuden Danmarks første rent kirurgisk gastroenterologiske afdeling. Afdeling A blev samtidigt et kendt gastroenterologisk forskningscentrum med eget gastroenterologisk laboratorium. 

Ved K.H. Køsters 60 års dag blev der indsamlet et ”tabula gratulatoria” på mere end 70.000 kr. med bidrag fra mere end 300 kolleger.

 

Fonden har bidraget med deltagelse af forelæsninger af

Lester Dragsted, Hugh Baron, Leon Morgenstern, David Carr-Loche; Leif Hulten, Leif Påhlmann og R.S. Heald for blot at nævne enkelte.

Bestyrelsen har besluttet at der fremover skal tildeles 1-4 portioner af rejse – studiebesøgs legater til kirurger under ph.d.-uddannelse.

Tildelingen vil blive vurderet af et udvalg nedsat af DKS bestyrelse og overbragt af fondens bestyrelsesformand ved DKS-årsmødet.

Ansøgning stiles til K.H. Køster fonden, bestyrelsen, att. Professor, overlæge, dr.med. Lars Bo Svendsen og indsendes til sekretæren i DKS (Gitte.pia.Petersen@regionh.dk)

– deadline for indsendelse af ansøgninger er mandag den 22.10.2018

Ansøgningsfrist den 22. oktober 2018

Hent som PDF

Oversigt

Sociale Medier

Nyheder

Kontakt

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab | Designet af WEB Designerne