Dansk Kirurgisk Selskab

Årsmøde 2019

onsdag d. 30. oktober | torsdag d. 31 oktober | fredag d. 1. november

Hotel Scandic 

København

Vester Søgade 6, 1601 København

Sidst opdateret

31/10/2019

30. oktober - 1. november

2019

Tak for Årsmødet 2019

Kære alle

DKS årsmøde 2019 er vel overstået og herfra skal lyde en stor tak til alle, der var involverede i årsmødet både med programlægning og review af de mange indsendte abstracts.

Tak til alle jer, der havde fremsendt abstracts, postere, og præsenteret de mange flotte foredrag, der bidrog med vigtige faglige input og vores inviterede gæsteforelæsere med nyt fra ind- og udlandet.

Også tak til Firma-udstillerne for vigtig support til vores årsmøde med mulighed for at høre nyt både gennem oplæg og besøg på standene, hvor gode kontakter blev etableret.

Årsmødet blev en stor succes med det største deltagerantal nogensinde. Vi var 425 deltagere mod 405 i 2018. Årsmødedeltagelsen er steget jævnt over de senere år og næsten halvdelen af DKS’ medlemmer deltog, herunder mange unge kolleger, hvilket DKS sætter meget stor pris på.

Vi indledte mødet onsdag med en spændende session med Peter Geisling, som gav os et view på de kommunikative muligheder, vi har for at fremme lægefaget i relation til befolkningen og den indflydelse, man kan få på de politiske beslutningsprocesser, hvis man bruger de rigtige journalistiske virkemidler. Arrangementet var godt besøgt og blev fulgt op af vores vanlige get-together.

Herefter var der 2 gode faglige dage og en fantastisk gallamiddag i nye spændende omgivelser.

DKS vindere af Foredragskonkurrencen 2019:

  • Theis Mikkelsen

Akut nyresvigt efter større, akut abdominal kirurgi – et retrospektivt kohortestudie

  • Rune Hasselager

Exposure to inhalation anesthesia and risk of mortality for patients undergoing surgery for colorectal cancer

  • Jakob Eriksen

Risk factors for anastomotic leak in patients undergoing anterior rectal resection for cancer. A retrospective, population-based study

  • Adile Orhan

The prognostic value of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) in pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis

DKS vinder af Posterkonkurrencen 2019:

  • Dunja Kokotovic

Postoperativ lungefysioterapi med CPAP forebygger postoperative lungekomplikationer: et systematisk review og meta-analyse

Bestyrelsen siger endnu engang stor tak til alle, der deltog i årsmødet og vi glæder os til at se jer igen i 2020, hvor årsmødet finder sted i perioden fra den 12. – 13. november, endnu engang på Scandic ved Søerne.

De bedste hilsner

Inge Bernstein & Gitte Frøsig-Petersen

(Generalsekretær & Sekretariatet)

Dokumenter vedrørende DKS Årsmøde 2019

Frie foredrag

Posters

Beretninger

Beretninger findes på siden for Generalforsamling 2019

Oversigt

Sociale Medier

Nyheder

Kontakt

© 2019 Dansk Kirurgisk Selskab | Designet af WEB Designerne